logo

Napadowe objadanie się

BED (z ang. Binge Eating Disorder) - „obżarstwo napadowe" - jedzenie kompulsywne, czyli regularne epizody niekontrolowanego pochłaniania pokarmów.
BED charakteryzuje brak zachowań kompensacyjnych następujących bezpośrednio po napadzie obżarstwa, takich jak wywoływanie wymiotów, użycie środków przeczyszczających, stosowanie głodówki i nadmiernych ćwiczeń fizycznych. U osób dotkniętych zaburzeniem bardzo często stwierdza się sporą nadwagę i stany depresyjne spowodowane brakiem akceptacji.
Przyczyną napadowego objadania się nie jest fizyczny głód lecz silne emocje. Uczucie napięcia poprzedza ataki i nieopanowaną potrzebę rozładowania go za pomocą jedzenia.