logo

Anoreksja

Kryteria diagnostyczne anoreksji wg ICD-10
• zmniejszenie masy ciała (albo brak przyrostu – u dzieci) prowadzące do osiągnięcia m.c. 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej dla wieku
• zachowania mające na celu zmniejszenie m.c. poprzez unikanie "tuczącego" pożywienia
• ocenianie siebie jako osoby otyłej oraz pojawienie się lęku przed przytyciem
• zaburzenia endokrynne manifestujące się u kobiet zanikiem miesiączki, a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji
• zaburzenie nie spełnia kryteriów rozpoznania bulimii psychicznej