logo

Interwencja kryzysowa to pomoc psychologiczna skierowana do osób, które znalazły się sytuacji kryzysu w swoim życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym (np. rozwód, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, nagła choroba). Cel spotkań to powrót do funkcjonowania sprzed okresu kryzysu, wsparcie psychologiczne pacjenta w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy do korzystania z pomocy

Renata Pijarowska

Aby umówić się na konsultację, prosimy zadzwonić pod numer telefonu: 514 845 280